فرم درخواست میکس و مونتاژ فیلم

لطفا فیلم هایی را که قصد میکس و مونتاژ آنها را دارید در این فرم آپلود کنید.
مشخصات شما(Required)
مثلا : 10 دقیقه
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, jpej, mp4, Max. file size: 100 MB.
    question